• Tuğhan Tekstil - Brigadiers Custom Design

Tuğhan Tekstil - Brigadiers Custom Design
Yıkama ve Boyama

Yıkama ve Boyama

Yıkama ve Boyama


Tekstil Yıkamanın Önemi : Hazır mamul haline getirilmiş bir tekstil ürününe havasını kazandıran işlem öncelikle yıkamadır. tekstil kumaşının yapısı itibariyle üretim sonrası yıkama veya terbiye işlemleri sürecine alınmadan kullanılması veya satılması, hem sağlık hem de kullanım açısından uygun değildir. İşte bu süreçte tekstil yıkama sektörü önemli bir yere sahiptir.

Tekstil Yıkama Esasları : Yıkanacak ürünün ne tür bir yıkamaya tabi tutulacağı şu özelliklerine bakılarak tespit edinilir: Ürünün cinsi, istenen görüntünün ve tutumun nasıl olacağı, mamulün yıkama işlemlerine dayanıklılığı, kumaşın türü gibi ana kriterlere bakılır. Tekstil ürünlerin yıkanması işlemi oldukça zor ve deneyim gerektiren aşamalardan oluşur. Bu konuda yapılan araştırmalar ve deneyler sonrasında ortaya çıkan formüller, yıkanan kumaşlardan farklı renk ve etkiler elde edilmesini sağlar. Biz burada başlıca yıkama çeşitlerini inceleyeceğiz:

Tekstil Yıkama Çeşitleri : 

 • ENZİM YIKAMA: Enzimler bir nevi proteindir, son yıllarda tekstil sektöründe kullanılmaya başlanmıştır, nişastayı ve selülozu parçalama özelliğinden dolayı yıkama sektöründe ön plana çıkmıştır. Ürünlerin zemin rengi, değişik tür ve sıcaklığa göre kullanılan enzimlerle yakalanmaya çalışılır.
 • TAŞ YIKAMA : Pomza taşı adı verilen volkanik doğal taşlarla yapılan yıkama şeklidir. Mamulün inceliğine ve kalınlığına veya istenen efektin azlığına veya çokluğuna göre değişik boyutlarda taşlar kullanılabilir. Taşla beraber enzim kullanılarak daha kısa zamanda mamule zarar vermeden belirgin bir efekte ulaşılabilir. Bu işleme ek olarak ağartma veya silikon yumuşatma işlemleri de yapılabilir.
 • ENZİM SÜPER TAŞ YIKAMA: Pomza taşı ve enzimler kullanılarak uygulanan yıkama türüdür.
 • BUZ YIKAMA: tekstil mamullerinin çok açık tonda mavi renge indirgenmesi işlemidir. Bu işlemde potasyum permanganat veya sodyum hipoklorit kullanılır.
 • BİLİÇ YIKAMA: Buz yıkamada uygulanan yöntemle koyu tonda mavi rengin yakalanması işlemidir.
 • KAR YIKAMA: Pomza taşının permanganat içerisinde bekletilip sadece bu taş ile mamulün makinede işlem görmesidir.
 • AĞARTMA: Tekstil mamulünün (özellikle tekstil) renginin soldurulması işlemidir. Pamuklu mamullerde etkin olmaktadır. Bu bir nevi indirgeme reaksiyonudur. Potasyum permanganat veya sodyum hipoklorit kullanılarak bu işlem yapılmaktadır. İndirgen kimyasal maddelerin kapiler özellikteki pomza taşma emdirilmesi sonrasında sadece taş ve mamulün bir yıkama makinesinde işleme tabi tutulmasıdır.
 • SİLİKON YIKAMA: Silikon yağı adı ile bilinen makro veya mikro emülsiyonlar halinde kullanılan yumuşatıcılarla yapılan yumuşatma işlemidir.
 • NORMAL YIKAMA : Normal su ile yapılan yıkama işlemidir.

Tekstil Boyama Çeşitleri : 

 • Antika Boyama : Antik boyama işlemi, kumaşın yüzeyinde gerçekleştirilir ve ürüne eskitilmiş görünüm kazandırılır. Renk skalası kısıtlıdır;  parlak ve canlı renklere ulaşmak zordur, çok koyu renkler elde edilemez.  Süreç  yıpratıcı aşamalar içerdiğinden ipliğin dayanıklı olması gerekmektedir. Örnek boyama ile teslim edilen ürün arasında, işlemler sırasında adet fazlalığının yarattığı sürtünmeden dolayı efektler oluşabilir.
 • Batik Boyama : Batik boyama, ürünlerin çeşitli şekillerde düğümlenerek boyandığı, böylece desenli görünüm elde edilen bir boyama yöntemidir. Tie dye boyama , shibori boyama , bağlama boyama , dökme boyama , deep dye , daldırma boyama , buz batik ya da kristal boyama gibi çeşitli isimlerde bu boyama türü için kullanılmaktadır.Batik boyama yöntemiyle yapılan desenler benzersizdir, genelde canlı desenler oluşturulduğundan, parlak renkler tercih edilmektedir.
 • Doğal Boyama : Doğal boyama sıfır kimyasal ile sadece atık meyve ve bitki kabukları ile gerçekleştirildiği için tamamen doğal ve zararsızdır. Yumuşak ve kadifemsi bir doku elde edilir. Doğal boyalı ürünler ayrıca sağlık açısından oldukça faydalıdır; Mantar önleyici, antibakteriyel ve UV ışınlarından korumaktadır. Doğal boyaların endüstriyel olarak boyamada kullanılabilmesi için hammaddelerinin belli standartları sağlaması ve sürdürülebilir olması zorunludur. Dinamik Boyama, doğal boya hammaddelerini sertifikasyonları tamamlanmış üreticilerden temin etmektedir, boyanmış ürünlerimiz akredite laboratuvar onaylı sertifika ve içerik analizleriyle müşterilerimize sunulmaktadır.
 • Organik Boyama : Organik tekstil üretiminde, ürünlerin pamuktan tüketiciye ulaşan nihai ürüne kadar tüm süreçleri sertifika standarlarının katı kurallarına tabidir. Dinamik boyama, organik ürünlerin boyanmasında GOTS ve OCS sertifikalarına sahiptir. İşletmemizde bu alanda uzmanlaşmış personelimiz tarafından organik hammaddeler kullanılarak boyama işlemi yapılmaktadır. Organik reaktif boyanabilir,organik pigment boyanabilir ancak organik antik boyama henüz mümkün değildir.
 • Pigment Boyama : Pigment boyalar, eskiden sadece doğal kaynaklardan elde edilirken günümüzde büyük ölçüde sentetik olarak üretilmektedir ve bu sayede hemen her renk elde edilmektedir. Tekstil endüstrisinde son zamanlarda farklı dönemlere ait moda akımlarının (vintage) tekrar popüler hale gelmesiyle pigment boyalı giysiler giderek yaygınlaşmaktadır.  Pigmentler suda çözünmezler, liflere yapışması için bağlayıcılar gereklidir. Boyama işlemi esnasında pigment, lifleri kaplayan bir film oluşturur, liflere derinlemesine nüfuz etmez. Bu nedenle boyanan ürünler yıkandıkça aşınır, zamanla eski ama canlı bir görünüm kazanır. Boyama işlemi; Katyonizasyon, Pigment eklenmesi, Bağlayıcı eklenmesi, Kurutma aşamaları ile gerçekleşir.
 • Reaktif Boyama : Reaktif boyalar, suda çözünür boyalardır ve pamuklu tekstil ürünlerinin boyanmasında kullanılır düz (efektsiz) boyama gerçekleşir. Bu boyalar reaksiyon hızları ve uygulama ısılarına göre soğuk ve sıcak reaktif boyalar olarak sınıflandırılır. Elde edilen genel renk haslığı, uygun şekilde boyandığında ve yıkandığında oldukça iyidir. Tesisimizde soğuk reaktif boyalar kullanılmaktadır; soğuk reaktifin avantajı daha hızlı boyama daha az kimyasal ve enerji tüketimidir.